Bodemonderzoek(en)

 

Voordat of tijdens werkzaamheden, waarbij grond moet worden

aan- of afgevoerd, dient bekend te zijn of de grond voldoet aan de

“ontvangende” bodem.

 

De grond moet dan zijn “gekeurd”.

 

Het is ook mogelijk om grond in het kader van de “vrijstellingsregeling grondverzet”, met inachtname  van de bodemkwaliteitskaart,
(die elke gemeente dient te hebben) te verplaatsen. Er zijn dan geen keuringen benodigd.

Verder zijn gemeenten bezig met de ontwikkeling van een 'intentiekaart'.

Daarop wordt vastgelegd wat voor soort grond op een locatie mag liggen (of worden aangebracht).

 

Wanneer grond van buiten de gemeente komt, zal de grond moeten worden gekeurd.

Hiervoor is vaak de AP04 keuring verplicht.

(een enkele keer is het mogelijk om grond “indicatief” gekeurd te plaatsen).

HB Milieutechniek zal, in overleg met u, kijken naar de best passende mogelijkheid, v.w.b. de keuringen.

 

Deze keuringen dienen te worden verricht door BRL gecertificeerde bedrijven.

1)   Voor Historische onderzoeken BRL 2000

2)   Voor verkennende onderzoeken BRL 2000

3)   Nader onderzoek BRL 2000

4)   Voor AP04 onderzoeken BRL1000

 

HB Milieutechniek treed in deze gevallen op als intermediair en is onafhankelijk.

Doordat wij grote aantallen keuring laten verrichten kunnen wij u hiervoor “scherpe” tarieven aanbieden.

 

Heeft u of krijgt u te maken met “grondtransacties”, laat het ons weten.

Wij proberen met u de meest financieel aantrekkelijke mogelijkheid te vinden.