Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een groep natuurlijk voorkomende mineralen. Asbest wordt uit de natuur gewonnen door het vermalen van het gesteente, waarin het asbest wordt aangetroffen. Daarbij komt het asbest vrij als een soort wol. De vezels worden vaak verwerkt in materialen als bijvoorbeeld golfplaten, omdat asbest de cementgolfplaten veel sterker maakt. Verder is asbest waterafstotend en brandbestendig. Door deze eigenschappen is asbest een zeer handig materiaal.
 

Helaas is gebleken dat asbest ook zeer kankerverwekkend is. Bij inademing kunnen de vezels longkanker, buikvlieskanker of zg. ‘stoflongen’ veroorzaken. Een eigenschap van asbest is namelijk dat de vezels versplinteren in steeds kleinere vezels. Hoe kleiner de vezels, hoe gevaarlijker deze zijn voor de gezondheid. Vanaf 1993 is het verboden om asbest en asbesthoudende produkten nog langer te gebruiken binnen Nederland.


Door sloop voor 1993 zijn veel asbesthouden de materialen in de bodem geraakt. Deze geven dan problemen: bodemverontreiniging. Met name rond Goor en Harderwijk werd vroeger door de daar aanwezige asbestfabrieken (Eternit en Asbestona) het afval/breukmateriaal gratis weggegeven aan de bewoners in de omgeving. Deze maakten daar dan bijvoorbeeld een verharding van voor hun oprit.


Technisch gezien is asbest een mineraal, er zijn in de handel voornamelijk drie soorten toegepast, namelijk wit, blauw en bruin asbest.
 

Deze zijn als volgt geclassificeerd:

Serpentijnen, met één soort:
- chrysotiel of wit asbest (Mg6[(OH)8/Si4O10])


Amfibolen, belangrijkste soorten:
- crocidoliet of blauw asbest Ca2(Mg,Fe)5[(OH)2/Si8O22]
- amosiet of bruin asbest Fe7[(OH)2/Si8O22]

 

 


Chrysotiel is verreweg het meest verwerkt (voorkomend in ca. 90% van alle toepassingen). In overige toepassingen komen meerdere soorten voor. Hierbij is Amfiboolasbest tienmaal gevaarlijker dan Serpentijnasbest.

 


Het toegestane gehalte asbest in de bodem bedraagt 100 mg per kilogram droge stof ‘gewogen’, waarbij rekening gehouden wordt met het verhoogd risico van Amfiboolasbest door dit gehalte x10 te nemen.

 


Asbestsanering

Tegenwoordig wordt asbest uit gebouwen verwijderd alvorens de gebouwen te slopen. Daarom is bij de sloop ook een ‘asbestinventarisatie’ verplicht. Voordat de gewone sloop begint wordt het asbest dat in de inventarisatie genoemd is, verwijderd. Daarna wordt gecontroleerd of dit ook inderdaad is gedaan.


Vroeger werd het gebouw gewoon gesloopt, en daar na werd het puin vaak gebruikt om terreinen te voorzien van en verharding. Soms werden er ook sloten mee opgevuld of werd het sloopafval gewoon ergens begraven. Met als gevolg dat de eigenaar van het terrein nu zit met een asbestverontreiniging van de bodem. Afhankelijk van het gebruik van het terrein kan dit een hoog risico opleveren voor de gezondheid. In ieder geval is het terrein minder waard bij de verkoop.
 

Om vast te stellen hoe het met het terrein is gesteld, dient een onderzoek conform NEN 5707 of NEN5897 te worden uitgevoerd. Daarna dient mogelijk het terrein te worden gesaneerd.
 

HB Milieutechniek is specialist op het gebied van asbestverontreiniging in de bodem. U kunt ons altijd raadplegen voor advies betreffende uw situatie. Mogelijk kunnen wij u van dienst zijn bij het (indien noodzakelijk) opruimen van de verontreiniging. Daarbij kunnen wij vaak veel besparen door gebruik te maken van zeeftechnieken.

Ook indien u een asbestinventarisatie, een asbestsloop of een controle van de asbestsloop wilt laten uitvoeren kunnen wij u van dienst zijn. Wij staan tot uw dienst mbt mediatie en uitvoering van deze werkzaamheden. Door onze ervaring zorgen wij voor een juiste methode en de keuze van het juiste bedrijf. De werkzaamheden die wij niet zelf kunnen uitvoeren besteden wij uit bij een van onze gerenommeerde collega’s, waarbij we er voor zorgen dat u er verder geen omkijken meer naar heeft.